Seks forskellige tryghedsniveauer

Otiom har seks forskellige tryghedsniveauer, som styres fra Otiom-appen. De seks niveauer sikrer, at personen med demens, pårørende eller plejepersonale kan finde en tryghedsindstilling, som passer til nærmest enhver situation i dagligdagen. 

Se filmen om Otiom's 6 tryghedsniveauer

I denne film viser vi dig Otiom’s 6 tryghedsniveauer og gennemgår hvornår du kan benytte dem.

Tryghedsniveau 1

Optimalt niveau for personer i de tidlige stadier af en demenssygdom. Det kunne f.eks. være en person, som stadig går på arbejde og har en lang dagligdag hjemmefra.

På dette niveau skal de pårørende selv sætte Otiom-brikken i alarm.

Tryghedsniveau 2

Optimalt niveau, hvis det ikke er nødvendigt at afgrænse, hvor personen befinder sig. Det kan for eksempel være en person i de tidlige stadier af demens, som har en aktiv tilværelse.

Otiom-brikken udsender en alarm, hvis personen har været væk hjemmefra i seks timer.

Hvis du er nervøs for, at personen med demens kan finde på at forlade hjemmet sent om aftenen eller om natten, anbefaler vi, at du undlader at benytte niveau 2. Hvis niveau 2 er det bedste valg i dagtimerne, foreslår vi derfor, at man skifter til et andet tryghedsniveau om aftenen.

Tryghedsniveau 3

Optimalt niveau til personer med demens, der har en daglig rutine, som varer under tre timer. Niveau 3 er derfor et godt valg til personer, som for eksempel går længere ture, eller besøger aktivitetscentret.

Niveau 3 er en kombination af en tidsbestemt periode og en geografisk tryghedszone. Personen kan derfor frit færdes uden for hjemmet i tre timer, før brikken udsender en alarm. I bestemmer selv hvor tryghedszonen skal være. Hvis brugeren forlader zonen, slår brikken alarm.

Hvis I benytter niveau 3, aktiveres alarmen hvis:
– Personen har været hjemmefra i mere end tre timer eller
– Personen bevæger sig uden for den tryghedszone, I har sat.

Tryghedsniveau 4

Optimalt niveau til personer med demens, som har kortere daglige rutiner uden for hjemmet – for eksempel korte besøg hos naboen eller en lille tur rundt i det helt lokale område.

På niveau 4 går alarmen, hvis personen opholder sig i mere end en time i en tryghedszone, som ligger uden for hjemmet.

Alarmen går dog i gang med samme, hvis personen forlader tryghedszonen.

Tryghedsniveau 5

Niveau 5 er en udvidelse af hjemmezonen. Niveauet passer til personer, som skal kunne bevæge sig frit i for eksempel hjem og have, på plejecenteret eller på jeres vej. I bestemmer selv, hvor tryghedszonen skal være, og hvor stor den er.

Niveau 5 er derfor oplagt at bruge til en person med alvorlige demenssymptomer, men som holder af at bevæge sig rundt på egen hånd. Tryghedsniveau 5 alarmerer med det samme, hvis personen forlader det område, som han eller hun normalt opholder sig i.

Tryghedsniveau 6

På niveau 6 giver Otiom jer det højeste beredskab. Brug niveau 6 til en person, som ikke er i stand til at klare sig selv uden for hjemmet. Det kan være nødvendigt senere i et demensforløb, hvor man er bange for, at personen ikke kan finde tilbage, hvis han eller hun går udenfor.

På niveau 6 modtager I en alarm, når personen forlader hjemmet.