Demens i børnehøjde

Demens er en sygdom, som de fleste voksne ved noget om, men som næsten ingen børn forstår.
Der findes 400.000, der er pårørende til en person med demens i Danmark. Mange vil derfor have en forælder, oldeforælder eller bedsteforælder i familien, en nabo eller lignende med sygdommen. Måske er jeres barn blevet opmærksom på det.

Skrevet af Louise Romme

Tabu i samfundet

Mange mennesker med demens oplever, at der er tabu i samfundet omkring deres sygdom. Ligeledes er der en stor del af befolkningen med ringe kendskab til, hvad demens er. Det betyder, at mennesker med demens kan føle sig ensomme og misforstået.

Nu er der god hjælp at hente

Et projekt mellem Sundhedsministeriet og Aalborg Kommune har nu resulteret i noget fantastisk undervisningsmateriale til børn og unge, under navnet Demens-Imens. Materialet er let og gå til for både børn og voksne – både i skolen, og derhjemme. Det lærer børn om demens på en let, hyggelig og sjov måde. Det sætter ord på demenssygdommen, ved hjælp af både små film, historier og illustrationer.
Prøv en dag med demens
Demens-imens indeholder flere forskellige opgaver og videoer til børn, så de lettere kan sætte sig ind i demenssygdommen. Her kan børnene prøve hvordan det føles at have demens, hvor man blandt andet mister tidsfornemmelsen, bliver udsat for unødvendig larm, tidspres og forvirring.

Demens-Imens kommer også med gode råd og idéer til hvad man kan lave med sin demensramte bedstemor eller oldefar – deres hjerne skal nemlig tages nogle år tilbage og grave de gode, gamle minder frem.

Børnene bliver hjulpet med at få sat ord på deres følelser. Og det bliver italesat hvordan det føles at have demens, samt hvordan man kan hjælpe med at gøre sygdommen lettere for både den demensramte og de pårørende. På den måde bliver det også nemmere at videreføre tankerne til virkeligheden, så sammenholdet mellem børn og unge bliver bedre med deres demensramte pårørende. På den måde hjælper det også den yngre generation med det tabu og mangel på viden, der ofte er omkring demens.

Ifølge Alzheimerforeningen oplever 80 procent af mennesker med demens og deres pårørende, at der er stor uvidenhed om demens i samfundet. Det leder til tabu, isolation og gør på alle måder en allerede svær hverdag endnu sværere for demensramte familier. Og hvis Danmark som samfund skal være forstående i forhold til mennesker, der har en sygdom, der ikke kan ses med det blotte øje, kræver det viden og indsigt i, hvad det vil sige at have sygdommen. Denne viden skal hele befolkningen have, om man er pårørende eller ej.

Det er vigtigt at kunne tale åbent om demens. Især de børn, der har et familiemedlem med demens tæt på, kan have brug for, at voksne taler med dem om det. Ofte er deres forestillinger og tanker om demens langt værre end sandheden om sygdommen, hvad der foregår, og hvorfor personen med demens gør, som de nu gør. Børn kommer hurtigt til at føle skyld og at den demensramte, ikke bryder sig om dem mere. Det udspiller sig ofte ved, at de har oplevet et vredesudbrud, eller at en bedsteforælder pludselig ikke kommer til fødselsdagen mere.

materialet er udviklet af vidensdenscenter for demens og med støtte fra sundhedstyrelsen og er frit tilgængeligt og gratis.

 

Om Demens-imens

Tinna Klingberg, Udviklingskoordinator, Videnscenter for Demens Aalborg Kommune, har været projektleder, forfatter og udvikler af materialet og varetaget undervisningen af 25 folkeskoleklasser ud fra materialet. Tinna har 21 års erfaring på Demensområdet.

Otiom beskytter personer med demens mod at blive væk.