Hvor længe kan man leve med en demenssygdom?

Der findes mere end 200 demenssygdomme. De er alle sammen dødelige, men man kan leve med demens i mange år. Det er svært at give et præcist bud på, hvor længe man kan leve med sygdommen, da det afhænger af, hvilken demenssygdom man lider af, og hvordan ens helbred i øvrigt er.

Forskellige sygdomme, forskellige sygdomsforløb

Mange demenssygdomme minder om hinanden, men der er også demenssygdomme, der er meget forskellige fra de øvrige. Derfor er det umuligt at give et overordnet bud på, hvor længe man kan leve med en demenssygdom. Det afhænger af den enkelte sygdom.

Når det drejer sig om Alzheimers sygdom, er det mest almindelige, at sygdommen langsomt bliver alvorligere hen over nogle år. Det tager typisk 7-10 år fra man har fået diagnosen, til man bliver svært dement og til sidst dør af sygdommen.

Vaskulær demens er den næstmest udbredte demenssygdom. Det kan være meget forskelligt, hvor hurtigt vaskulær demens udvikler sig.

Hvis man har fået demens som følge af Huntingtons sygdom, går der typisk 15-20 år fra sygdommen opdages, til man dør af den.

Hvis man har fået en demenssygdom, fordi man har et stof- eller alkoholmisbrug, eller for eksempel har været udsat for giftige dampe, kan man leve med sygdommen i mange år, uden at symptomerne bliver værre. I det tilfælde er det ikke muligt at sige noget om, hvor længe man kan leve med sygdommen.

Selvom man kan sætte tal på, hvor længe man typisk lever med de mest udbredte demenssygdomme, så skal man huske, at tallene er et gennemsnit. Nogle lever kortere, andre lever meget længere. Efterhånden som forskerne udvikler mere effektive behandlinger og lægemidler, vil det måske være muligt at leve meget længere med en demenssygdom.

Læs også: Livet med demens 

Kilder:

 

Tal på demens

Det er ikke muligt at forudsige, hvor længe det enkelte menneske kan leve med en specifik demenssygdom. Det afhænger af mange individuelle faktorer, for eksempel øvrige sygdomme, hvor aggressiv demenssygdommen er, og hvilken behandling man modtager.

Til gengæld er det muligt at dele disse overordnede tal om demens i Danmark:

 • I Danmark lever cirka 85.000 personer med en diagnosticeret demenssygdom.
 • Heraf lider cirka 50.000 af Alzheimers sygdom.
 • Cirka 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom.
 • Omtrent 8.000 personer får hvert år at vide, at de har en demenssygdom.
 • Forskerne forventer, at dobbelt så mange mennesker har demens i 2040 som i 2020.
 • 400.000 personer i Danmark er nære pårørende til et menneske med demens.
 • Kun 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.
 • Pårørende til hjemmeboende demensramte bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen på pleje og omsorg.
 • Demenssygdomme koster Danmark mere end 20 milliarder kr. om året.
 • Demens er den femte mest hyppigst dødsårsag i Danmark.
 • Hver tredje time dør et menneske i Danmark af en demenssygdom.
 • Hvert år bliver cirka 1.500 demensramte væk fra deres hjem.
 • Cirka en gang om måneden dør en demensramt, der er gået hjemmefra og som ikke bliver fundet i tide.

Otiom beskytter personer med demens mod at blive væk.