Chat with us, powered by LiveChat

Hvad er forskellen på demens og Alzheimers?

Alzheimers og demens er to betegnelser, der ofte bruges i flæng. Det kan give anledning til en del forvirring. Demens er en fællesbetegnelse for sygdomme, der forandrer og svækker hjernen. Alzheimers sygdom er demenssygdom.

Del og print artiklen

I denne artikel kan du læse om:

 • Hvad er demens?
 • Demens skyldes ikke alderdom
 • Behandling af demens
 • Hvad er Alzheimers sygdom?
 • Alzheimers ødelægger hjernecellerne

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der skyldes sygelige forandringer i hjernen. Sundhedsstyrelsen skønner, at cirka 85.000 mennesker i Danmark lider af en demenssygdom.

Mennesker med demens oplever, at det bliver sværere at huske ting og at det bliver vanskeligere at koncentrere sig. Nogle demensramte kan også have svært ved at finde de rigtige ord i en samtale. Det er meget frustrerende at være ramt af en demenssygdom, fordi den syge, til at starte med, er bevidst om at dagligdagen bliver sværere og sværere. Som tiden går, bliver den demensramte mere og mere påvirket af sygdommen og får brug for mere hjælp.

Demenssygdommen kan påvirke nogle mennesker så meget, at de ikke længere kan kende forskel på, hvad der er rigtigt og forkert i forskellige situationer. Det kan for eksempel være, at den demensramte ikke kan holde ud at have tøj på, og derfor tager alt tøjet af – uanset hvor de er. Det sker også, at mennesker med en demenssygdom kalder familiemedlemmer og venner skældsord, uden at der er nogen grund til det. Nogle demenssyge glemmer hvor de bor og måske endda deres eget navn. Det kan også blive svært se forskel på farver og det er ikke altid, at den demensramte registrerer andres bevægelser. Når hjernen er blevet meget ødelagt af demenssygdommen, kan nogle mennesker se og opleve ting, der ikke findes i virkeligheden.

Demens skyldes ikke alderdom

Mange tror, at demens skyldes alderdom. Det er ikke sandt. Demens skyldes altid sygdom i hjernen.
Når man ældes, stiger sandsynligheden for at få en sygdom i hjernen, men man bliver ikke dement, bare fordi man bliver ældre.

Der findes mere end 200 sygdomme, der medfører demenssymptomer. Den mest udbredte demenssygdom er Alzheimers sygdom. Andre eksempler på demenssygdomme er Creutzfeldt-Jakobs sygdom, Huntingtons sygdom og Parkinsons sygdom.

Behandling af demens

Demenssygdomme kan ikke helbredes, men der findes medicin, som midlertidigt kan stoppe eller forsinke sygdommens udvikling. Det er derfor vigtigt, at man bliver undersøgt grundigt af en læge, hvis der er mistanke om en demenssygdom. Lægen skal finde ud af, hvilken demenssygdom der er tale om og hvordan sygdommen bedst behandles, fordi behandlingen ikke er den samme for alle demenssygdomme.

Hvis du vil vide mere om forskellige demenstyper, demensbehandling og forebyggelse, kan du finde mere information her: Hvad er demens?

Nyhedsbrev

Få nyhedsbrevet fra Demensskolen

Vil du lære mere om demens, og hvad du kan gøre som pårørende?
Og vil du gerne høre mere om lokaliseringsenheden Otiom?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, som vi sender til dig ca. hver 14 dag.

Se filmen om vores nyhedsbrev.

Hvad er Alzheimers sygdom?

Alzheimers sygdom er den mest udbredte demenssygdom. Det er dog meget sjældent, at man bliver ramt af sygdommen før man har fejret sin 60-årsfødselsdag. Andelen af mennesker med Alzheimers sygdom stiger dog med alderen. Omkring en ud af 100 danskere i alderen 65-69 år lider af Alzheimers sygdom. For ældre over 90 år er det næsten hver femte, der er ramt af Alzheimers.

Ligesom andre demenssygdomme medfører Alzheimers problemer med at huske og at formulere sig. Derudover kan mennesker med Alzheimers sygdom også opleve disse symptomer:

 • Dårlig hukommelse
  Det er svært at huske samtaler og begivenheder, selvom de fandt sted for nyligt
 • Mangel på initiativ
  Man er passiv, føler kun ligegyldighed og har ingen lyst til at foretage sig noget
 • Dagligdags gøremål bliver pludseligt svære at udføre
  For eksempel når elkedlen bliver sat i opvaskemaskinen eller det bliver umuligt at binde knude på skraldeposen
 • Svækket dømmekraft
  Nogle får pludselig et voldsomt pengeforbrug eller tager sommertøj på om vinteren
 • Ændringer i følelser, temperament og personlighed
  Når mennesker, der tidligere var snakkende og socialt anlagte, bliver mutte og indelukkede. Nogen kan pludseligt blive meget vrede eller kede af det, uden at der er nogen oplagt grund til det
 • Forvirring
  Man kan fare vild i områder, man har kendt siden barnsben eller miste orienteringen og komme til at køre imod trafikken

Efterhånden som Alzheimers sygdom ødelægger mere af hjernen, kan der også opstå problemer med at tale, spise og gå.

Alzheimers ødelægger hjernecellerne

Forskerne har endnu ikke kunnet finde ud af, hvorfor nogle mennesker får Alzheimers sygdom. Undersøgelser af afdøde med Alzheimers har afsløret, at sygdommen ødelæggerne hjernecellerne i bestemte områder af hjernen. Hukommelsen er det første, der bliver påvirket, men til sidst bliver hjernen så skadet, at man dør af sygdommen.

Alle demenssygdomme er alvorlige og har store omkostninger for den ramte og hans eller hendes pårørende. Derfor skal man ikke tøve med at kontakte sin læge, hvis man har mistanke om at man selv eller et familiemedlem har demens. Hurtig og tidlig behandling giver flere gode år end hvis sygdommen først opdages og forsøges behandlet meget sent.

Læs om livet med demens 

Din vurdering

Fik du svar på dine spørgsmål?