Otioms tryghedsniveauer

 

Otioms omdrejningspunkt er frihed. Både for demensramte og for deres pårørende.

For at sikre en meget høj grad af frihed er Otiom derfor lavet, så brikken kan tilpasses brugerens daglige vaner og rutiner. Man behøver derfor ikke ændre på sine vaner og rutiner for at kunne bruge Otiom-brikken. I stedet for at lave om på sine vaner, vælger man den tryghed i systemet, som man ønsker.

 

Seks forskellige tryghedsniveauer

Der er seks forskellige tryghedsniveauer i Otiom-brikken. Det giver frihed og sikkerhed, at personen med demens, personens pårørende og eventuelt plejepersonale kan finde en tryghedsindstilling, som passer til nærmest enhver situation i dagligdagen. I denne film gennemgår vi de seks forskellige tryghedsniveauer.

Tryghedsniveau 1

Optimalt niveau for personer i de tidlige stadier af en demenssygdom. Det kunne f.eks. være en person, som stadig går på arbejde og har en lang dagligdag hjemmefra. Her fungerer Otiom som en ekstra sikkerhed i hverdagen.

På dette niveau skal de pårørende selv sætte Otiom-brikken i alarm. Af sikkerhedsmæssige årsager kan man kun sætte Otiom i alarm via appen.

Tryghedsniveau 2
Niveau 2 er det bedste valg, hvis det ikke er nødvendigt at afgrænse, hvor brugeren befinder sig. Det kan for eksempel være en person i de tidlige stadier af demens, som bor hjemme og har en aktiv tilværelse, men som måske ikke arbejder længere.

Otiom-brikken udsender en alarm, hvis brugeren har været væk hjemmefra i seks timer. Personen med demens kan altså være der, hvor han eller hun har lyst. Kun hvis personen ikke er kommet hjem inden for seks timer, går brikken i alarm.

Hvis du er nervøs for, at personen med demens kan finde på at forlade hjemmet sent om aftenen eller om natten, anbefaler vi, at du undlader at benytte niveau 2. Hvis niveau 2 er det bedste valg i dagtimerne, foreslår vi derfor, at man skifter til et andet tryghedsniveau om aftenen.

Tryghedsniveau 3
Niveau 3 er det rigtige valg til personer, der har en daglig rutine, som varer under tre timer. Niveau 3 er derfor et godt valg til personer med demens, som for eksempel går længere ture, deltager i kurser eller besøger aktivitetscentret.

Niveau 3 er en kombination af en tidsbestemt periode og en geografisk tryghedszone. Brugeren kan derfor frit færdes uden for hjemmet i tre timer, før brikken starter en alarm. Tryghedszonen bestemmer I selv. Zonen kan for eksempel bestå af huset og haven, vejen I bor på eller et større område. Hvis brugeren forlader området, slår brikken alarm.

Hvis I benytter niveau 3, aktiveres alarmen hvis:

  • Personen har været hjemmefra i mere end tre timer eller
  • Personen bevæger sig uden for den tryghedszone, I har sat.

Tryghedsniveau 4
Niveau 4 er det bedste valg til personen, som har kortere daglige rutiner uden for hjemmet – for eksempel korte besøg hos naboen eller en lille tur rundt i det helt lokale område.

  • På niveau 4 går alarmen, hvis personen med demens opholder sig i mere end en time i en tryghedszone, som ligger uden for hjemmet.
  • Alarmen går dog i gang med samme, hvis personen forlader tryghedszonen.

Tryghedsniveau 5
Niveau 5 er en udvidelse af hjemmezonen. Niveauet passer til personen, som skal kunne bevæge sig frit i for eksempel hjem og have, på plejecenteret eller på jeres vej. I bestemmer selv, hvor tryghedszonen skal være, og hvor stor den er.

Niveau 5 er derfor oplagt at bruge til en person med alvorlige demenssymptomer, men som holder af at bevæge sig rundt på egen hånd. Tryghedsniveau 5 alarmerer med det samme, hvis personen forlader det område, som han eller hun normalt opholder sig i.

Tryghedsniveau 6
På niveau 6 giver Otiom jer det højeste beredskab. Brug niveau 6 til en person, som ikke er i stand til at klare sig selv uden for hjemmet. Det kan være nødvendigt senere i et demensforløb, hvor man er bange for, at personen ikke kan finde tilbage, hvis han eller hun forlader hjemmet.

På niveau 6 modtager I en alarm, når personen forlader hjemmet.