Otiom og overvågning


Otiom vil sikre, at personer med demens har frihed til at leve deres liv – uden at føle sig overvåget.

Otiom lokaliserer først, når det er nødvendigt. På den måde slipper personen med demens for frihedsberøvelsen ved at være under konstant overvågning. Det skaber frihed – både for personen med demens, de pårørende og for plejepersonalet.

Otiom passer på brugerens privatliv. Derfor kan Otiom ikke bruges til ’konstant overvågning’, hvor du ønsker at overvåge nogen eller noget hele tiden. Da Otiom blev udviklet, gjorde både brugere, pårørende og fagfolk opmærksom på, at der ikke var nogen, der var interesserede i at overvåge eller at blive overvåget døgnet rundt. Derfor lokaliserer Otiom kun brugeren, når alarmen går.

Det er vigtigt for Otiom, at brugerne føler sig sikre på, at vi behandler deres data ordentligt. Derfor lever vi selvfølgelig op til alle regler og krav om databeskyttelse.

Hvornår lokaliserer Otiom?

I Otioms app har du mulighed for at vælge et personligt tryghedsniveau. Tryghedsniveauerne består af enten en tidsperiode, et geografisk område eller begge dele.

I kan få præcis den løsning og sikkerhed, som I ønsker, med Otioms 6 tryghedsniveauer

Otiom-systemet overvåger ikke, når personen med demens befinder sig indenfor tryghedsniveauets rammer. Først når personen overskrider rammerne, giver Otiom besked til de udvalgte hjælpere.

 

Et eksempel fra hverdagen

Per og Birte bor sammen i et hus i en mindre landsby. Per har demens, men er stadig aktiv. I mange år har han gået den samme tur hver dag. Birte begynder at blive bekymret for, om han en dag ikke kan finde hjem og vil gerne have, at Per får en lokaliseringsenhed. Per vil dog ikke have, at Birte kan følge med i, hvor han bevæger sig hen, for han føler, at han sagtens kan klare sig selv, – i alt fald det meste af tiden.

Otiom kan opfylde både Per og Birtes ønsker og behov. De kan opsætte et tryghedsniveau i appen, som passer til Pers dagligdag. Tryghedsniveauet dækker et bestemt geografisk område og hvor hurtigt, Otiom skal reagere, hvis personen med Otiom-brikken på sig bevæger sig uden for det valgte område. Derfor kan Per fortsætte med at gå tur, uden at Birte følger med, og Birte kan få ro i maven.

Skulle uheldet ske, får Birte en alarm takket være den personlige tryghedszone, som registerer, hvis Per forlader sin normale rute. Det giver mulighed for at finde Per, før han overhovedet opdager, at han er væk.

 

Læs mere om Otiom-startpakken