Til plejehjem

Til hjem og plejehjem

Otiom er udviklet til både privat og professionelt brug.

Udgangspunktet er, at en familie skal kunne benytte løsningen fra Otiom allerede fra et tidligt demensstadie, samtidig med at det skal forhindre, at beboere forsvinder fra plejehjem.

Plejepersonale har helt fra den spæde start i 2015 været involveret i udviklingen af Otiom. Derfor løser Otiom de specifikke udfordringer, som plejehjem har med at sikre dørsøgende beboere, uden at det kræver ekstra tid og ressourcer.

Samarbejdet betyder også, at Otiom er udviklet med en række helt unikke fordele, som plejehjem har savnet i andre sikkerhedsløsninger.

Personalet alarmeres, når beboeren forlader plejehjemmet

Otiom kan, nemt og hurtigt indstilles til at udsende en alarm til samtlige udvalgte hjælpere, hvis en beboer med Otiom-brikken forlader plejehjemmet. Dermed hjælper Otiom aktivt med at forhindre, at beboere bliver væk, før det bliver nødvendigt at starte en eftersøgning.

Plejehjem kan tilkoble så mange hjælpere som nødvendigt. F.eks. alle medarbejdere, som er tilknyttet en bestemt afdeling. Når alarmen går, modtager det tilmeldte plejepersonale samtidig en besked på sms. Beskeden fortæller hvilken beboer, der er på vej væk. Inde i Otiom-appen bliver samtlige hjælpere bedt om at tage stilling til, hvem der kan gå ud og bringe beboeren tilbage. Hvis ingen tager alarmen, bliver app’en ved med at sende forespørgsler – lige indtil en medarbejder reagerer.

Lang batteritid, mindre administration

Med batteritid på mellem 1 og 3 måneder måned før Otiom-brikken behøver opladning, sparer personale både tid og bekymringer. Samtidig modtager alle tilmeldte medarbejdere en notifikation i god tid, når det er på tide at oplade. Dermed er der altid batteri til at håndtere en alarmsituation. Når det er tid til at oplade brikken, skal den blot placeres på den trådløse oplader i ca. to timer.

Hvis Otiom-brikken er syet ind i et stykke tøj, oplader man den ganske simpelt ved at placere tøjet oven på den trådløse oplader. Så nemt er det.

Let og hurtigt at holde styr på flere beboere

Med Otiom-appen installeret på smarttelefon eller tablet, kan personalet nemt holde styr på alle beboere, som har en Otiom-brik på sig. Hvis en beboer forlader plejehjemmet, alarmeres samtlige tilmeldte medarbejdere med det samme. Herefter viser Otiom-appen beboerens seneste fem lokalisationer, og i hvilken retning han eller hun bevæger sig.

Personer med demens kan have vidt forskellige behov og bevægelsesmønstre. Derfor er Otiom-appen udviklet til, at man kan oprette og tilpasse individuelle tryghedszoner for hver beboer. Dette giver både større frihed og sikkerhed for beboere og plejepersonale.

Virker udenfor, indenfor og er vandtæt

Otiom er udviklet til en travl dagligdag. Otiom-brikken er stødsikker, vandtæt og tåler at blive vasket i vaskemaskinen. Der er ingen forvirrende knapper, som beboerne kan komme til at trykke på, og ingen måder man kan komme til at deaktivere brikken eller aktivere en falsk alarm.

Har I behov for at finde en beboer indenfor, kan I hurtigt og nemt benytte nærhedssensoren i Otiom-appen, som fortæller jer, hvis I nærmer jer, eller bevæger jer længere væk fra beboeren.

Testet og evalueret af plejehjem.

Aalborg Universitet evaluerede Otiom-prototypen på plejehjem i 2018. Rapporten afdækkede, at Otiom i gennemsnit var dobbelt så effektivt som plejehjemmenes daværende demens-sikringssystemer på alle samtlige målte parametre, som det kan ses i grafen.

‘Før’ indikerer plejehjemmenes tidligere løsning. ‘Efter’ indikerer resultaterne efter overgangen til Otiom.

(Kilde: Evaluering af Otiom prototype på Udvalgte Plejehjem, Adjunkt, ph.d. Anders Kalsgaard Møller, Institut for Læring og Filosofi, 2018)

Info

Interesseret i at få Otiom på jeres plejehjem?

Mere end 100 personer inden for plejesektoren har været involveret i udviklingen af Otiom siden 2017. Otiom bliver løbende testet af både plejehjem og af private, da vi altid ønsker at være i tæt dialog med vores brugere.

Kontakt
Er du intresseret i at få Otiom på jeres plejehjem, skal du blot sende en mail eller ringe til:

Else Marie Bæk Nielsen, Vestdanmark
Tlf: +45 2098 4169 – Mail: elsni@specificcare.dk

Annette Krøjgaard, Østdanmark
Tlf: + 45 7172 0210 – Mail: ankro@specificcare.dk

*I Danmark forhandles Otiom af Specific Care. Specific Care forhandler omsorgsprodukter til den offentlige og private sundheds- og plejesektor.

 

Hvad siger andre om Otiom?