Chat with us, powered by LiveChat

Til plejehjem

Til hjem og plejehjem

Otiom er både udviklet til privat og professionelt brug.

Udgangspunktet er at en familie skal kunne benytte løsningen allerede fra et tidligt demensstadie, samtidig med at det skal forhindre at beboere forsvinder fra plejehjem.

Plejepersonale har været involveret i hele udviklingen af Otiom, helt fra den spæde start i 2015. Derfor løser Otiom de specifikke udfordringer, som plejehjem har med at sikre dørsøgende beboere, uden at det kræver ekstra tid og resourcer.

Dette betyder også, at Otiom tilbyder helt unikke fordele, som plejehjem har savnet i andre sikkerhedsløsninger.

Personalet alarmeres, når beboeren forlader plejehjemmet

Otiom kan, nemt og hurtigt, indstilles til at udsende en alarm til alle udvalgte hjælpere, hvis en beboer med sporings-brikken forlader plejehjemmet. Dermed hjælper Otiom aktivt, med at forhindre at beboere bliver væk, før det bliver nødvendigt at starte en eftersøgning.

Plejehjem kan tilkoble så mange hjælpere, som ønskes. F.eks. alle medarbejdere, som er tilknyttet en afdeling. Når alarmen går, modtager alle tilmeldte plejepersonale – samtidig – en besked på sms. Beskedenfortæller hvilken beboer, der er på vej væk. Inde i Otiom appen bliver alle hjælpere bedt om at tage stilling til, hvem der kan gå ud og bringe beboeren tilbage. Hvis ingen tager alarmen, bliver den ved – lige indtil en medarbejder reagerer.

Lang batteritid, mindre administration

Med gennemsnitlige batteritider på 1 måned før Otiom-brikken behøver opladning, sparer personale både tid og bekymringer. Samtidig modtager alle tilmeldte medarbejdere en notifikation i god tid, når det er på tide at oplade. Dette betyder at der altid er batteri, til at håndtere en alarmsituation. Vi anbefaler at Otiom-brikken altid oplades efter den har været i alarm. Når det er tid til at oplade brikken, skal den blot placeres på den trådløse oplader i ca. 2 timer.

Hvis Otiom-brikken er syet ind i et stykke tøj, oplader I den ganske simpelt, ved at placere tøjet oven på den trådløse oplader. Så nemt er det.

Let og hurtig at holde styr på flere beboere

Med Otiom-appen installeret på smarttelefon eller tablet, kan personalet nemt holde styr på alle beboere, som har en Otiom-brik på sig. Hvis en beboer forlader plejehjemmet, alarmeres alle tilmeldte medarbejdere med det samme. Herefter viser Otiom-appen beboerens sidste fem lokalisationer, samt i hvilke retning han eller hun bevæger sig i, så personalet hurtigt og sikkert kan hjælpe.

Personer med demens, kan have vidt forskellige behov og bevægelsesmønstre. Derfor er Otiom-appen udviklet til, at I kan oprette og tilpasse individuelle tryghedszoner for hver beboer. Dette giver både større frihed og sikkerhed for beboere og plejepersonale.

Virker udenfor, indenfor og i fugtige miljøer

Otiom er udviklet til den travle dagligdag. Otiom-brikken er stødsikker, vandtæt og tåler at blive vasket i vaskemaskinen. Der er ingen forvirrende knapper, som beboerne kan komme til at trykke på, og ingen måder man kan komme til at deaktivere den, eller tænde for en falsk alarm.

Har I behov for at finde en beboer indenfor, kan I hurtigt og nemt benytte nærhedssensoren i Otiom-appen, som fortæller jer hvis I nærmer jer, eller kommer længere væk fra beboeren.

Testet og evalueret af plejehjem.

Aalborg universitet evaluerede Otiom-prototypen på plejehjem i 2018. Rapporten afdækkede, at Otiom i gennemsnit var dobbelt så effektivt, som plejehjemmenes daværende demens-sikringssystemer, på alle målte parametre – som det ses i grafen.

‘Før’ indikerer plejehjemmenes tidligere løsning. ‘Efter’ indikerer resultater, efter overgang til Otiom.
(Kilde: Evaluering af Otiom prototype på Udvalgte Plejehjem, Adjunkt, ph.d. Anders Kalsgaard Møller, Institut for Læring og Filosofi, 2018)

Test Otiom

Test Otiom – Gratis og uforpligtende i 30 dage

Mere end 60 mennesker indenfor plejesektoren har arbejdet med at udvikle Otiom siden 2017. Otiom er testet af både plejehjem og i private hjem og derfor ved vi at det virker.

Send en mail til rha(at)otiom.com, hvis I er interesseret i at teste en Otiom-løsning på jeres plejehjem. Det er helt gratis og uforpligtende.

Vi sender vores tekniker ud, for at introducere jer for løsningen, og for at sikre at den er etableret korrekt. Teknikeren arrangerer introduktion til personalet, hjælper jer godt i gang, og står efterfølgende til rådighed for support.