Hvad er forskellen på demens og Alzheimers?

Alzheimers og demens er to betegnelser, der ofte bruges i flæng. Det kan give anledning til en del forvirring. Demens er en fællesbetegnelse for sygdomme, der forandrer og svækker hjernen. Alzheimers sygdom er demenssygdom.

I denne artikel kan du læse om:

 • Hvad er demens?
 • Demens skyldes ikke alderdom
 • Behandling af demens
 • Hvad er Alzheimers sygdom?
 • Alzheimers ødelægger hjernecellerne

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der skyldes sygelige forandringer i hjernen. Sundhedsstyrelsen skønner, at cirka 80.000 personer i Danmark lider af en demenssygdom.

Personer med demens oplever, at det bliver sværere at huske ting, og at det bliver vanskeligere at koncentrere sig. Nogle demensramte kan også have svært ved at finde de rigtige ord i en samtale. Det er meget frustrerende at være ramt af en demenssygdom, fordi den syge i begyndelsen er bevidst om, at dagligdagen bliver sværere og sværere. Som tiden går, bliver den demensramte mere og mere påvirket af sygdommen og får brug for mere hjælp.

Demenssygdommen kan påvirke nogle mennesker så meget, at de ikke længere kan kende forskel på, hvad der er rigtigt og forkert i forskellige situationer. Det kan for eksempel være, at den demensramte ikke kan holde ud at have tøj på, og derfor tager alt tøjet af – uanset hvor de er. Det sker også, at personer med en demenssygdom kalder familiemedlemmer og venner skældsord, uden at der er nogen grund til det. Nogle demenssyge glemmer, hvor de bor og måske endda deres eget navn. Det kan også blive svært se forskel på farver, og det er ikke altid, at den demensramte registrerer andres bevægelser. Når hjernen er blevet meget ødelagt af demenssygdommen, kan nogle mennesker se og opleve ting, der ikke findes i virkeligheden.

Demens skyldes ikke alderdom

Mange tror, at demens skyldes alderdom. Det er ikke sandt. Demens skyldes altid sygdom i hjernen.
Når man ældes, stiger sandsynligheden for at få en sygdom i hjernen, men man bliver ikke dement, bare fordi man bliver ældre.

Der findes mere end 200 sygdomme, der medfører demenssymptomer. Den mest udbredte demenssygdom er Alzheimers sygdom. Andre eksempler på demenssygdomme er Creutzfeldt-Jakobs sygdom, Huntingtons sygdom og Parkinsons sygdom.

Behandling af demens

Demenssygdomme kan ikke helbredes, men der findes medicin, som midlertidigt kan stoppe eller forsinke sygdommens udvikling. Det er derfor vigtigt, at man bliver undersøgt grundigt af en læge, hvis der er mistanke om en demenssygdom. Lægen skal finde ud af hvilken demenssygdom, der er tale om, og hvordan sygdommen bedst behandles, fordi behandlingen ikke er den samme for alle demenssygdomme.

Hvis du vil vide mere om forskellige demenstyper, demensbehandling og forebyggelse, kan du finde mere information her: Hvad er demens?

Hvad er Alzheimers sygdom?

Alzheimers sygdom er den mest udbredte demenssygdom. Det er dog meget sjældent, at man bliver ramt af sygdommen, før man har fejret sin 60-års fødselsdag. Andelen af personer med Alzheimers sygdom stiger dog med alderen. Omkring en ud af 100 danskere i alderen 65-69 år lider af Alzheimers sygdom. For ældre over 90 år er det næsten hver femte, der er ramt af Alzheimers.

Ligesom andre demenssygdomme medfører Alzheimers problemer med at huske og at formulere sig. Derudover kan personer med Alzheimers sygdom også opleve disse symptomer:

 • Dårlig hukommelse
  Det er svært at huske samtaler og begivenheder, selvom de fandt sted for nyligt.
 • Mangel på initiativ
  Man er passiv, føler kun ligegyldighed, og har ingen lyst til at foretage sig noget.
 • Dagligdags gøremål bliver pludselig svære at udføre
  Man kan f.eks. komme til at sætte elkedlen i opvaskemaskinen eller glemme, hvordan man binder knude på skraldeposen.
 • Svækket dømmekraft
  Nogle får pludselig et voldsomt pengeforbrug eller tager sommertøj på om vinteren.
 • Ændringer i følelser, temperament og personlighed
  Pludselig kan den demensramte gå fra at være meget snakkende og socialt anlagt til mut og indelukket. Nogle kan også blive meget vrede eller kede af det, uden at der er nogen oplagt grund til det.
 • Forvirring
  Man kan fare vild i områder, man har kendt siden barnsben, eller mister orienteringen og kommer til at køre imod trafikken.

Efterhånden som Alzheimers sygdom ødelægger mere af hjernen, kan der også opstå problemer med at tale, spise og gå.

Alzheimers ødelægger hjernecellerne

Undersøgelser af afdøde med Alzheimers har afsløret, at sygdommen ødelægger hjernecellerne i bestemte områder af hjernen. Hukommelsen er det første, der bliver påvirket, men til sidst bliver hjernen så skadet, at man dør af sygdommen.

Alle demenssygdomme er alvorlige og har store omkostninger for den ramte og hans eller hendes pårørende. Derfor skal man ikke tøve med at kontakte sin læge, hvis man har mistanke om, at man selv eller et familiemedlem har demens. Hurtig og tidlig behandling giver flere gode år, end hvis sygdommen først opdages og forsøges behandlet meget sent.

Læs om livet med demens 

Otiom beskytter personer med demens mod at blive væk.